Simple facebook type Auto suggestion using jquery, ajax, php and mysql
Pridať obsahVložený obsah do kategórií vtipov,textových receptov a literárne okienko pochádza najmä z ľudovej tvorivosti bez možnosti určenia pôvodu alebo autora diela. Správca stránok si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a schválenie alebo neschválenie vložených vtipov.